User Tools

Site Tools


5622--6350-schl-ter-la-gi

6350 Schlüter là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2006.3515517 ngày (5.49 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
5622--6350-schl-ter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)