User Tools

Site Tools


5623--6482-steiermark-la-gi

Steiermark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6482
Đặt tên theo Styria
Tên thay thế 1989 AF7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8031929
Viễn điểm quỹ đạo 3.5563555
Độ lệch tâm 0.1184302
Chu kỳ quỹ đạo 2071.0608595
Độ bất thường trung bình 135.88628
Độ nghiêng quỹ đạo 0.55780
Kinh độ của điểm nút lên 155.80155
Acgumen của cận điểm 351.80626
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6482 Steiermark (1989 AF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6482 Steiermark
5623--6482-steiermark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)