User Tools

Site Tools


5625--6735-madhatter-la-gi

Madhatter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 23 tháng 11 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6735
Đặt tên theo Mad Hatter
Tên thay thế 1992 WM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9878621
Viễn điểm quỹ đạo 2.3290641
Độ lệch tâm 0.0790382
Chu kỳ quỹ đạo 1158.2848350
Độ bất thường trung bình 315.87543
Độ nghiêng quỹ đạo 2.90253
Kinh độ của điểm nút lên 75.15177
Acgumen của cận điểm 358.06497
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6735 Madhatter (1992 WM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1992 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6735 Madhatter
5625--6735-madhatter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)