User Tools

Site Tools


5626--6864-starkenburg-la-gi

Starkenburg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6864
Tên thay thế 1991 RC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0389460
Viễn điểm quỹ đạo 2.4984408
Độ lệch tâm 0.1012686
Chu kỳ quỹ đạo 1248.1366360
Độ bất thường trung bình 249.26673
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79509
Kinh độ của điểm nút lên 229.17568
Acgumen của cận điểm 212.98278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6864 Starkenburg (1991 RC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6864 Starkenburg
5626--6864-starkenburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)