User Tools

Site Tools


5627--6996-alvensleben-la-gi

Alvensleben
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6996
Tên thay thế 2222 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0842599
Viễn điểm quỹ đạo 3.7574887
Độ lệch tâm 0.0984001
Chu kỳ quỹ đạo 2311.0221054
Độ bất thường trung bình 252.95077
Độ nghiêng quỹ đạo 4.06549
Kinh độ của điểm nút lên 159.37096
Acgumen của cận điểm 105.22279
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6996 Alvensleben (2222 T-2) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6996 Alvensleben
5627--6996-alvensleben-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)