User Tools

Site Tools


5628--7068-minowa-la-gi

Minowa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Kushida
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7068
Tên thay thế 1994 WD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0233792
Viễn điểm quỹ đạo 2.4161828
Độ lệch tâm 0.0884780
Chu kỳ quỹ đạo 1207.9908190
Độ bất thường trung bình 19.87232
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28573
Kinh độ của điểm nút lên 104.17879
Acgumen của cận điểm 331.04069
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

7068 Minowa (1994 WD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1994 bởi Y. Kushida ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7068 Minowa
5628--7068-minowa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)