User Tools

Site Tools


5629--7199-brianza-la-gi

Brianza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cavagna, M., Giuliani, V.
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7199
Đặt tên theo Brianza
Tên thay thế 1994 FR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6591714
Viễn điểm quỹ đạo 3.1123276
Độ lệch tâm 0.0785162
Chu kỳ quỹ đạo 1790.5496580
Độ bất thường trung bình 140.77295
Độ nghiêng quỹ đạo 1.21653
Kinh độ của điểm nút lên 310.47676
Acgumen của cận điểm 40.99866
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7199 Brianza (1994 FR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1994 bởi Cavagna, M., Giuliani, V. ở Sormano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7199 Brianza
5629--7199-brianza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)