User Tools

Site Tools


5630--7329-bettadotto-la-gi

Bettadotto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7329
Tên thay thế 1985 GK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3799506
Viễn điểm quỹ đạo 2.9822750
Độ lệch tâm 0.1123273
Chu kỳ quỹ đạo 1603.5077623
Độ bất thường trung bình 132.50653
Độ nghiêng quỹ đạo 12.42559
Kinh độ của điểm nút lên 203.29793
Acgumen của cận điểm 318.01874
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

7329 Bettadotto (1985 GK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7329 Bettadotto
5630--7329-bettadotto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)