User Tools

Site Tools


5632---15496-1999-dq3-la-gi


(15496) 1999 DQ3 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 20 tháng 2 năm 1999.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
5632---15496-1999-dq3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)