User Tools

Site Tools


5633---166485-2002-pa141-la-gi


(166485) 2002 PA141 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 14 tháng 8 năm 2002.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 166001–167000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
5633---166485-2002-pa141-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)