User Tools

Site Tools


5635--6149-pel-k-la-gi

6149 Pelčák là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1347.7234256 ngày (3.69 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1979.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5635--6149-pel-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)