User Tools

Site Tools


5636--6209-schwaben-la-gi

Schwaben
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Borngen và Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6209
Tên thay thế 1990 TF4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0781573
Viễn điểm quỹ đạo 2.7381599
Độ lệch tâm 0.1370347
Chu kỳ quỹ đạo 1364.9792654
Độ bất thường trung bình 174.77494
Độ nghiêng quỹ đạo 1.41797
Kinh độ của điểm nút lên 281.93217
Acgumen của cận điểm 202.72128
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6209 Schwaben (1990 TF4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990 bởi Borngen và Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6209 Schwaben
5636--6209-schwaben-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)