User Tools

Site Tools


5637--6351-neumann-la-gi

Neumann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6351
Đặt tên theo Johann Balthasar Neumann
Tên thay thế 4277 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2179264
Viễn điểm quỹ đạo 3.2884148
Độ lệch tâm 0.0108338
Chu kỳ quỹ đạo 2143.1801507
Độ bất thường trung bình 310.86025
Độ nghiêng quỹ đạo 8.12827
Kinh độ của điểm nút lên 173.82503
Acgumen của cận điểm 183.56570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6351 Neumann (4277 T-1) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6351 Neumann
5637--6351-neumann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)