User Tools

Site Tools


5638--6603-marycragg-la-gi

Marycragg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 5 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6603
Tên thay thế 1990 KG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1117747
Viễn điểm quỹ đạo 3.1900217
Độ lệch tâm 0.2033739
Chu kỳ quỹ đạo 1576.4783130
Độ bất thường trung bình 70.67351
Độ nghiêng quỹ đạo 16.44441
Kinh độ của điểm nút lên 114.17668
Acgumen của cận điểm 107.62063
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6603 Marycragg (1990 KG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 5 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6603 Marycragg
5638--6603-marycragg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)