User Tools

Site Tools


5639--6736-marchare-la-gi

Marchare
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6736
Đặt tên theo March Hare
Tên thay thế 1993 EF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0026119
Viễn điểm quỹ đạo 2.8009541
Độ lệch tâm 0.1661978
Chu kỳ quỹ đạo 1359.5622089
Độ bất thường trung bình 66.98695
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09990
Kinh độ của điểm nút lên 63.46063
Acgumen của cận điểm 57.11529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6736 Marchare (1993 EF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1993 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6736 Marchare
5639--6736-marchare-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)