User Tools

Site Tools


5640--6865-dunkerley-la-gi

Dunkerley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kushida, Y., Muramatsu, O.
Nơi khám phá Yatsugatake
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6865
Tên thay thế 1991 TE2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9767463
Viễn điểm quỹ đạo 2.6198261
Độ lệch tâm 0.1399042
Chu kỳ quỹ đạo 1272.6371662
Độ bất thường trung bình 251.58584
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09866
Kinh độ của điểm nút lên 101.19684
Acgumen của cận điểm 308.15289
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6865 Dunkerley (1991 TE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1991 bởi Kushida, Y., Muramatsu, O. ở Yatsugatake.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6865 Dunkerley
5640--6865-dunkerley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)