User Tools

Site Tools


5641--6997-laomedon-la-gi

Laomedon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6997
Đặt tên theo Laomedon
Tên thay thế 3104 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.6577503
Viễn điểm quỹ đạo 5.7068337
Độ lệch tâm 0.1012181
Chu kỳ quỹ đạo 4309.0472637
Độ bất thường trung bình 330.64549
Độ nghiêng quỹ đạo 19.11170
Kinh độ của điểm nút lên 195.29392
Acgumen của cận điểm 57.30923
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.5

6997 Laomedon (3104 T-3) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels tại Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6997 Laomedon
5641--6997-laomedon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)