User Tools

Site Tools


5644--7330-annelema-tre-la-gi

7330 Annelemaître
Tên
Tên Annelemaître
Tên chỉ định 1985 TD
Phát hiện
Người phát hiệns Edward Bowell
Ngày phát hiện 15 tháng 10 năm 1985
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.3030873
Bán trục lớn (a) 2.3558629 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.6418308 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0698950 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.62 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 21.62669°
Kinh độ (Ω) 191.27898°
Acgumen (ω) 253.01255°
Độ bất thường trung bình (M) 45.52993°

7330 Annelemaître là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1320.7585865 ngày (3.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
5644--7330-annelema-tre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)