User Tools

Site Tools


5645--7475-kaizuka-la-gi

Kaizuka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7475
Tên thay thế 1992 UX5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1059581
Viễn điểm quỹ đạo 2.4614317
Độ lệch tâm 0.0778286
Chu kỳ quỹ đạo 1260.5368626
Độ bất thường trung bình 113.23392
Độ nghiêng quỹ đạo 5.36469
Kinh độ của điểm nút lên 160.25225
Acgumen của cận điểm 320.07169
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7475 Kaizuka (1992 UX5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7475 Kaizuka
5645--7475-kaizuka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)