User Tools

Site Tools


5647---183029-2002-pu140-la-gi


(183029) 2002 PU140 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 14 tháng 8 năm 2002.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 183001–184000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
5647---183029-2002-pu140-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)