User Tools

Site Tools


5648--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16001-16100-la-gi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện 16001 - 1999 AY21 15 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16002 Bertin 1999 AM24 15 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS 16003 - 1999 BX2 19 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16004 - 1999 BZ3 20 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16005 - 1999 BP7 21 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 16006 - 1999 BJ9 22 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 16007 Kaasalainen 1999 BC11 20 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS 16008 - 1999 CV 5 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16009 - 1999 CM8 13 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi 16010 - 1999 CG14 13 tháng 2 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16011 - 1999 CM16 6 tháng 2 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević 16012 Jamierubin 1999 CG19 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16013 Schmidgall 1999 CX38 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16014 Sinha 1999 CB47 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16015 Snell 1999 CK47 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16016 - 1999 CB54 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16017 Street 1999 CX65 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16018 - 1999 CJ67 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16019 Edwardsu 1999 CL69 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16020 Tevelde 1999 CA76 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16021 Caseyvaughn 1999 CG81 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16022 Wissnergross 1999 CJ86 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16023 Alisonyee 1999 CV93 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16024 - 1999 CT101 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16025 - 1999 CA104 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16026 - 1999 CM118 13 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16027 - 1999 DV1 18 tháng 2 năm 1999 Haleakala NEAT 16028 - 1999 DC6 17 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16029 - 1999 DQ6 20 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR 16030 - 1999 FS3 19 tháng 3 năm 1999 High Point D. K. Chesney 16031 - 1999 FJ10 20 tháng 3 năm 1999 King City R. G. Sandness 16032 - 1999 FU30 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR 16033 - 1999 FT32 24 tháng 3 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16034 - 1999 FW32 24 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR 16035 Sasandford 1999 FX32 24 tháng 3 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 16036 Moroz 1999 GV8 10 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 16037 Sheehan 1999 GX8 10 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS 16038 - 1999 GD18 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 16039 Zeglin 1999 GH18 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 16040 - 1999 GN18 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 16041 - 1999 GM19 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 16042 - 1999 GA20 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 16043 Yichenzhang 1999 GP23 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 16044 Kurtbachmann 1999 GW24 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR 16045 1999 HU2 22 tháng 4 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16046 Gregnorman 1999 JK 5 tháng 5 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton 16047 - 1999 JG10 8 tháng 5 năm 1999 Catalina CSS 16048 - 1999 JU23 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16049 - 1999 JS32 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16050 - 1999 JN35 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16051 Bernero 1999 JF36 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16052 - 1999 JX36 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16053 Brennan 1999 JA40 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16054 - 1999 JP55 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16055 - 1999 JQ56 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16056 - 1999 JN75 6 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16057 - 1999 JO75 6 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16058 - 1999 JP75 6 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16059 Marybuda 1999 JV86 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16060 - 1999 JZ89 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16061 - 1999 JQ117 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR 16062 Buncher 1999 NR36 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 16063 - 1999 NV36 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR 16064 - 1999 RH27 5 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS 16065 Borel 1999 RE35 11 tháng 9 năm 1999 Prescott P. G. Comba 16066 - 1999 RN39 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS 16067 - 1999 RA47 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16068 Citron 1999 RN86 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16069 Marshafolger 1999 RS95 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16070 - 1999 RB101 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16071 - 1999 RW125 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16072 - 1999 RE128 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16073 Gaskin 1999 RK129 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16074 Georgekaplan 1999 RR129 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16075 Meglass 1999 RL130 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16076 Barryhaase 1999 RV131 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16077 Arayhamilton 1999 RK157 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16078 Carolhersh 1999 RG177 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16079 Imada 1999 RP181 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16080 - 1999 RX184 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR 16081 - 1999 SR15 30 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS 16082 - 1999 TR5 2 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić 16083 Jorvik 1999 TH12 12 tháng 10 năm 1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 16084 - 1999 TY18 12 tháng 10 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh 16085 Laffan 1999 TM27 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16086 - 1999 TF90 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16087 - 1999 TR102 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16088 - 1999 TJ121 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16089 Lamb 1999 TG147 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16090 Lukaszewski 1999 TN147 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16091 Malchiodi 1999 TO152 7 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16092 - 1999 TP171 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16093 - 1999 TQ180 10 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16094 Scottmccord 1999 TQ222 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR 16095 - 1999 TA249 8 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 16096 1999 US6 29 tháng 10 năm 1999 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD 16097 - 1999 UE50 30 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS 16098 - 1999 VR9 9 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević 16099 - 1999 VQ24 15 tháng 11 năm 1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 16100 - 1999 VO30 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
5648--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16001-16100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)