User Tools

Site Tools


5649--6150-neukum-la-gi

Neukum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6150
Tên thay thế 1980 FR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7076197
Viễn điểm quỹ đạo 3.5953187
Độ lệch tâm 0.1408389
Chu kỳ quỹ đạo 2043.4688974
Độ bất thường trung bình 136.74441
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68780
Kinh độ của điểm nút lên 326.49509
Acgumen của cận điểm 68.89876
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0987
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

6150 Neukum (1980 FR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi C.-I. Lagerkvist ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6150 Neukum
5649--6150-neukum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)