User Tools

Site Tools


5650--6210-hyunseop-la-gi

Hyunseop
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Matsuyama và K. Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6210
Tên thay thế 1991 AX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7991253
Viễn điểm quỹ đạo 2.9208223
Độ lệch tâm 0.0212759
Chu kỳ quỹ đạo 1766.6133051
Độ bất thường trung bình 182.79785
Độ nghiêng quỹ đạo 3.01848
Kinh độ của điểm nút lên 125.90142
Acgumen của cận điểm 24.48232
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6210 Hyunseop (1991 AX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1991 bởi M. Matsuyama và K. Watanabe ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6210 Hyunseop
5650--6210-hyunseop-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)