User Tools

Site Tools


5651--6352-schlaun-la-gi

Schlaun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6352
Tên thay thế 2400 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4073465
Viễn điểm quỹ đạo 2.4143287
Độ lệch tâm 0.0014481
Chu kỳ quỹ đạo 1367.2576803
Độ bất thường trung bình 258.89695
Độ nghiêng quỹ đạo 3.55252
Kinh độ của điểm nút lên 317.56253
Acgumen của cận điểm 227.07428
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6352 Schlaun (2400 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6352 Schlaun
5651--6352-schlaun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)