User Tools

Site Tools


5652--6484-barthibbs-la-gi

Barthibbs
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6484
Tên thay thế 1990 FT1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0874395
Viễn điểm quỹ đạo 3.0684049
Độ lệch tâm 0.1902628
Chu kỳ quỹ đạo 1511.8306417
Độ bất thường trung bình 266.98760
Độ nghiêng quỹ đạo 13.62460
Kinh độ của điểm nút lên 97.69747
Acgumen của cận điểm 302.59477
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6484 Barthibbs (1990 FT1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1990 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6484 Barthibbs
5652--6484-barthibbs-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)