User Tools

Site Tools


5653--6604-ilias-la-gi

Ilias
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6604
Đặt tên theo Iliad
Tên thay thế 1990 QE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6542282
Viễn điểm quỹ đạo 2.9105904
Độ lệch tâm 0.0460684
Chu kỳ quỹ đạo 1695.2351461
Độ bất thường trung bình 155.39534
Độ nghiêng quỹ đạo 6.42385
Kinh độ của điểm nút lên 139.26773
Acgumen của cận điểm 341.99915
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

6604 Ilias (1990 QE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1990 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6604 Ilias
5653--6604-ilias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)