User Tools

Site Tools


5654--6737-okabayashi-la-gi

Okabayashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6737
Tên thay thế 1993 ER
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0411117
Viễn điểm quỹ đạo 2.6176013
Độ lệch tâm 0.1237444
Chu kỳ quỹ đạo 1298.5311593
Độ bất thường trung bình 144.50630
Độ nghiêng quỹ đạo 0.81211
Kinh độ của điểm nút lên 53.48913
Acgumen của cận điểm 67.36596
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6737 Okabayashi (1993 ER) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6737 Okabayashi
5654--6737-okabayashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)