User Tools

Site Tools


5655--6866-kukai-la-gi

Kukai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6866
Đặt tên theo Kūkai
Tên thay thế 1992 CO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8675773
Viễn điểm quỹ đạo 3.1749543
Độ lệch tâm 0.0508689
Chu kỳ quỹ đạo 1918.1467122
Độ bất thường trung bình 274.35753
Độ nghiêng quỹ đạo 11.05426
Kinh độ của điểm nút lên 111.64888
Acgumen của cận điểm 163.98017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

6866 Kukai (1992 CO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1992 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • Kūkai
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6866 Kukai
5655--6866-kukai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)