User Tools

Site Tools


5656--6998-tithonus-la-gi

Tithonus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6998
Đặt tên theo Tithonus
Tên thay thế 3108 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.8301465
Viễn điểm quỹ đạo 5.5653213
Độ lệch tâm 0.0707207
Chu kỳ quỹ đạo 4328.3214577
Độ bất thường trung bình 285.02219
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72839
Kinh độ của điểm nút lên 35.27292
Acgumen của cận điểm 258.34561
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

6998 Tithonus (3108 T-3) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels tại viện thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6998 Tithonus
5656--6998-tithonus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)