User Tools

Site Tools


5657--iota-la-gi

Iota (chữ hoa Ι, chữ thường ι; tiếng Hy Lạp: Ιώτα [iɔ̌ ː ta) là chữ cái thứ chín của bảng chữ cái Hy Lạp. Trong hệ chữ số Hy Lạp, nó có giá trị là 10. Nó được bắt nguồn từ chữ cái Yodh Phoenician yodh.png trong tiếng Phoenicia. Các chữ cái bắt nguồn từ Iota bao gồm I và J trong bảng chữ cái La Mã và I (І, і), Yi (Ї, ї), Je (Ј, ј) trong bảng chữ cái Kirin.

5657--iota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)