User Tools

Site Tools


5658--7073-rudbelia-la-gi

Rudbelia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1972
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7073
Tên thay thế 1972 RU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8902619
Viễn điểm quỹ đạo 2.6989421
Độ lệch tâm 0.1762136
Chu kỳ quỹ đạo 1269.5783082
Độ bất thường trung bình 120.07027
Độ nghiêng quỹ đạo 4.63474
Kinh độ của điểm nút lên 209.15559
Acgumen của cận điểm 119.28032
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

7073 Rudbelia (1972 RU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1972 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7073 Rudbelia
5658--7073-rudbelia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)