User Tools

Site Tools


5659--7201-kuritariku-la-gi

Kuritariku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7201
Tên thay thế 1994 UF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0918779
Viễn điểm quỹ đạo 2.6174709
Độ lệch tâm 0.1116063
Chu kỳ quỹ đạo 1319.7593155
Độ bất thường trung bình 264.83188
Độ nghiêng quỹ đạo 7.68856
Kinh độ của điểm nút lên 47.92357
Acgumen của cận điểm 352.83908
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7201 Kuritariku (1994 UF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1994 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7201 Kuritariku
5659--7201-kuritariku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)