User Tools

Site Tools


5660--7331-balindblad-la-gi

Balindblad
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7331
Đặt tên theo Bertil Lindblad
Tên thay thế 1985 TV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0691984
Viễn điểm quỹ đạo 3.2988638
Độ lệch tâm 0.0360652
Chu kỳ quỹ đạo 2075.2211163
Độ bất thường trung bình 1.50040
Độ nghiêng quỹ đạo 22.35140
Kinh độ của điểm nút lên 24.36702
Acgumen của cận điểm 343.93163
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0740
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.50

7331 Balindblad (1985 TV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7331 Balindblad
5660--7331-balindblad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)