User Tools

Site Tools


5661--7476-ogilsbie-la-gi

Ogilsbie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. B. Spahr
Nơi khám phá Catalina [cần định hướng]
Ngày khám phá 14 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7476
Tên thay thế 1993 GE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4179132
Viễn điểm quỹ đạo 3.8767442
Độ lệch tâm 0.2317570
Chu kỳ quỹ đạo 2039.4430553
Độ bất thường trung bình 239.63869
Độ nghiêng quỹ đạo 25.81255
Kinh độ của điểm nút lên 57.59874
Acgumen của cận điểm 145.81991
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.9

7476 Ogilsbie (1993 GE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 4 năm 1993 bởi T. B. Spahr ở Catalina [cần định hướng].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7476 Ogilsbie
5661--7476-ogilsbie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)