User Tools

Site Tools


5664--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16101-16200-la-gi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
16101 Notskas 1999 VA36 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
16102 Barshannon 1999 VT68 4 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
16103 Lorsolomon 1999 VU81 5 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
16104 Stesullivan 1999 VT177 6 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
16105 Marksaunders 1999 VL211 14 tháng 11 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
16106 Carmagnola 1999 VW212 12 tháng 11 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
16107 Chanmugam 1999 WQ2 27 tháng 11 năm 1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr.
16108 - 1999 WV3 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
16109 - 1999 WH6 28 tháng 11 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
16110 Paganetti 1999 WU8 28 tháng 11 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
16111 - 1999 XT4 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
16112 Vitaris 1999 XK13 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16113 Ahmed 1999 XN23 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16114 Alyono 1999 XV23 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16115 - 1999 XH25 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16116 Balakrishnan 1999 XQ29 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16117 - 1999 XS29 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16118 Therberens 1999 XQ56 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16119 Bronner 1999 XS60 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16120 Burnim 1999 XV60 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16121 Burrell 1999 XD66 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16122 Wenyicai 1999 XW67 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16123 Jessiecheng 1999 XQ83 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16124 Timdong 1999 XR85 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16125 - 1999 XK86 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16126 - 1999 XQ86 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16127 Farzan-Kashani 1999 XK92 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16128 Kirfrieda 1999 XS92 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16129 Kevingao 1999 XG97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16130 Giovine 1999 XU97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16131 Kaganovich 1999 XV97 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16132 Angelakim 1999 XH99 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16133 - 1999 XC100 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16134 - 1999 XE100 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16135 Ivarsson 1999 XY104 9 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
16136 - 1999 XR109 4 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
16137 - 1999 XX116 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
16138 - 1999 XV119 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
16139 - 1999 XO120 5 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
16140 - 1999 XD125 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
16141 - 1999 XT127 7 tháng 12 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
16142 Leung 1999 XC135 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16143 - 1999 XK142 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16144 Korsten 1999 XK144 15 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
16145 - 1999 XP166 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16146 - 1999 XW170 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16147 Jeanli 1999 XL175 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16148 - 1999 XG188 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16149 - 1999 XS215 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
16150 Clinch 1999 XZ227 9 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
16151 - 1999 XF230 7 tháng 12 năm 1999 Catalina CSS
16152 - 1999 YN12 30 tháng 12 năm 1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli
16153 - 2000 AB 1 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
16154 Dabramo 2000 AW2 1 tháng 1 năm 2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli
16155 Buddy 2000 AF5 3 tháng 1 năm 2000 Reedy Creek J. Broughton
16156 - 2000 AP39 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16157 Toastmasters 2000 AS50 5 tháng 1 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
16158 Monty 2000 AV50 5 tháng 1 năm 2000 Fountain Hills C. W. Juels
16159 - 2000 AK62 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16160 - 2000 AZ66 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16161 - 2000 AC68 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16162 - 2000 AD68 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16163 Suhanli 2000 AD69 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16164 Yangli 2000 AO69 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16165 Licht 2000 AW83 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16166 Jonlii 2000 AQ84 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16167 Oertli 2000 AJ89 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16168 Palmen 2000 AR91 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16169 - 2000 AO95 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16170 - 2000 AS95 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16171 - 2000 AD97 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16172 - 2000 AZ97 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16173 - 2000 AC98 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16174 Parihar 2000 AX116 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16175 Rypatterson 2000 AL118 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16176 - 2000 AZ126 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16177 Pelzer 2000 AR127 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16178 - 2000 AT127 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16179 - 2000 AL134 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16180 Rapoport 2000 AZ136 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16181 - 2000 AC137 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16182 - 2000 AH137 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16183 - 2000 AX138 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16184 - 2000 AD142 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16185 - 2000 AH164 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16186 - 2000 AK164 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16187 - 2000 AP164 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16188 - 2000 AH175 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16189 Riehl 2000 AT187 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16190 - 2000 AK191 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16191 Rubyroe 2000 AO205 10 tháng 1 năm 2000 Oaxaca J. M. Roe
16192 Laird 2000 AU207 4 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
16193 Nickaiser 2000 AV207 4 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
16194 Roderick 2000 AJ231 4 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
16195 - 2000 AQ236 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16196 - 2000 AR236 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16197 Bluepeter 2000 AA243 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
16198 Búzios 2000 AB243 7 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
16199 Rozenblyum 2000 BX26 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
16200 - 2000 BT28 30 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...
Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Danh_sách_các_tiểu_hành_tinh/16101–16200&oldid=26423900”
5664--danh-s-ch-c-c-ti-u-h-nh-tinh-16101-16200-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)