User Tools

Site Tools


5666--6211-tsubame-la-gi

Tsubame
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Inoda và T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Karasuyama
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6211
Đặt tên theo Tsubame
Tên thay thế 1991 DO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4942246
Viễn điểm quỹ đạo 3.0174860
Độ lệch tâm 0.0949363
Chu kỳ quỹ đạo 1671.0253351
Độ bất thường trung bình 215.11185
Độ nghiêng quỹ đạo 8.53640
Kinh độ của điểm nút lên 336.18928
Acgumen của cận điểm 246.16843
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6211 Tsubame (1991 DO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1991 bởi S. Inoda và T. Urata ở Đài thiên văn Karasuyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6211 Tsubame
5666--6211-tsubame-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)