User Tools

Site Tools


5667--6353-semper-la-gi

Semper
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6353
Tên thay thế 3107 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6089864
Viễn điểm quỹ đạo 3.5981906
Độ lệch tâm 0.1593646
Chu kỳ quỹ đạo 1997.0761695
Độ bất thường trung bình 176.74946
Độ nghiêng quỹ đạo 2.52982
Kinh độ của điểm nút lên 32.50139
Acgumen của cận điểm 55.75086
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0962
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6353 Semper (3107 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6353 Semper
5667--6353-semper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)