User Tools

Site Tools


5668--6485-wendeesther-la-gi

Wendeesther
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6485
Tên thay thế 1990 UR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6285974
Viễn điểm quỹ đạo 2.1921342
Độ lệch tâm 0.1474945
Chu kỳ quỹ đạo 964.4356065
Độ bất thường trung bình 236.78107
Độ nghiêng quỹ đạo 20.46274
Kinh độ của điểm nút lên 234.34883
Acgumen của cận điểm 150.94540
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6485 Wendeesther (1990 UR1) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1990 bởi C. S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6485 Wendeesther
5668--6485-wendeesther-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)