User Tools

Site Tools


5669--6606-makino-la-gi

Makino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6606
Đặt tên theo Tomitaro Makino
Tên thay thế 1990 UF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5873524
Viễn điểm quỹ đạo 3.6199732
Độ lệch tâm 0.1663552
Chu kỳ quỹ đạo 1997.1479618
Độ bất thường trung bình 127.36045
Độ nghiêng quỹ đạo 5.02830
Kinh độ của điểm nút lên 208.51557
Acgumen của cận điểm 111.83137
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0287
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.40

6606 Makino (1990 UF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6606 Makino
5669--6606-makino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)