User Tools

Site Tools


5670--6738-tanabe-la-gi

Tanabe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6738
Tên thay thế 1993 FD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9695747
Viễn điểm quỹ đạo 2.7102895
Độ lệch tâm 0.1582770
Chu kỳ quỹ đạo 1307.3844159
Độ bất thường trung bình 145.51560
Độ nghiêng quỹ đạo 0.47911
Kinh độ của điểm nút lên 99.63704
Acgumen của cận điểm 4.64450
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6738 Tanabe (1993 FD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6738 Tanabe
5670--6738-tanabe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)