User Tools

Site Tools


5671--6867-kuwano-la-gi

Kuwano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6867
Tên thay thế 1992 FP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9226073
Viễn điểm quỹ đạo 3.2603757
Độ lệch tâm 0.2581078
Chu kỳ quỹ đạo 1523.7829503
Độ bất thường trung bình 273.49305
Độ nghiêng quỹ đạo 11.82965
Kinh độ của điểm nút lên 178.99746
Acgumen của cận điểm 79.77418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6867 Kuwano (1992 FP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6867 Kuwano
5671--6867-kuwano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)