User Tools

Site Tools


5672--6999-meitner-la-gi

Meitner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6999
Đặt tên theo Lise Meitner
Tên thay thế 4379 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0540359
Viễn điểm quỹ đạo 2.5064497
Độ lệch tâm 0.0992030
Chu kỳ quỹ đạo 1257.6797506
Độ bất thường trung bình 215.62332
Độ nghiêng quỹ đạo 5.57297
Kinh độ của điểm nút lên 155.50343
Acgumen của cận điểm 338.60239
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6999 Meitner (4379 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6999 Meitner
5672--6999-meitner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)