User Tools

Site Tools


5674--7074-muckea-la-gi

Muckea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7074
Đặt tên theo Hermann Mucke
Tên thay thế 1977 RD3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8000884
Viễn điểm quỹ đạo 2.6194566
Độ lệch tâm 0.1853965
Chu kỳ quỹ đạo 1199.8301440
Độ bất thường trung bình 119.64916
Độ nghiêng quỹ đạo 3.87833
Kinh độ của điểm nút lên 61.28666
Acgumen của cận điểm 295.51021
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7074 Muckea (1977 RD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Hermann Mucke, a significant Austrian promoter of public education in astronomy, in 2000.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7074 Muckea
5674--7074-muckea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)