User Tools

Site Tools


5675--7203-sigeki-la-gi

Sigeki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7203
Tên thay thế 1995 DG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0419774
Viễn điểm quỹ đạo 2.8336222
Độ lệch tâm 0.1623687
Chu kỳ quỹ đạo 1390.2582289
Độ bất thường trung bình 162.85050
Độ nghiêng quỹ đạo 2.56364
Kinh độ của điểm nút lên 325.39417
Acgumen của cận điểm 203.48271
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7203 Sigeki (1995 DG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1995 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7203 Sigeki
5675--7203-sigeki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)