User Tools

Site Tools


5677--7478-hasse-la-gi

Hasse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Elst, E. W.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7478
Đặt tên theo Peter Hasse
Tên thay thế 1993 OA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6147111
Viễn điểm quỹ đạo 3.1078249
Độ lệch tâm 0.0861705
Chu kỳ quỹ đạo 1767.8126398
Độ bất thường trung bình 344.69042
Độ nghiêng quỹ đạo 3.14063
Kinh độ của điểm nút lên 121.93241
Acgumen của cận điểm 220.08992
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7478 Hasse (1993 OA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993 bởi Elst, E. W. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7478 Hasse
5677--7478-hasse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)