User Tools

Site Tools


5680--6152-empedocles-la-gi

Empedocles
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6152
Đặt tên theo Empedocles
Tên thay thế 1989 GB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0531945
Viễn điểm quỹ đạo 3.0855041
Độ lệch tâm 0.2008893
Chu kỳ quỹ đạo 1504.2955158
Độ bất thường trung bình 189.50469
Độ nghiêng quỹ đạo 5.64457
Kinh độ của điểm nút lên 5.75490
Acgumen của cận điểm 257.04803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6152 Empedocles (1989 GB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6152 Empedocles
5680--6152-empedocles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)