User Tools

Site Tools


5681--6213-zwiers-la-gi

Zwiers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6213
Tên thay thế 2196 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9354091
Viễn điểm quỹ đạo 2.6102525
Độ lệch tâm 0.1484588
Chu kỳ quỹ đạo 1251.5525335
Độ bất thường trung bình 250.06632
Độ nghiêng quỹ đạo 1.34269
Kinh độ của điểm nút lên 283.73727
Acgumen của cận điểm 174.07427
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

6213 Zwiers (2196 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6213 Zwiers
5681--6213-zwiers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)