User Tools

Site Tools


5682--6354-vangelis-la-gi

Vangelis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Delporte
Nơi khám phá Uccle
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1934
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6354
Đặt tên theo Vangelis
Tên thay thế 1934 GA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0828757
Viễn điểm quỹ đạo 3.2309129
Độ lệch tâm 0.2160487
Chu kỳ quỹ đạo 1581.8301150
Độ bất thường trung bình 72.64233
Độ nghiêng quỹ đạo 24.57210
Kinh độ của điểm nút lên 68.60722
Acgumen của cận điểm 77.03888
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

6354 Vangelis (1934 GA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1934 bởi Eugène Delporte ở Uccle. The planet bears the namesake of composer / musician, Vangelis.

  • Minor Planet Center Database entry ngày (6354) Vangelis
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6354 Vangelis
5682--6354-vangelis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)