User Tools

Site Tools


5684--6607-matsushima-la-gi

Matsushima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6607
Tên thay thế 1991 UL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3289901
Viễn điểm quỹ đạo 2.9152749
Độ lệch tâm 0.1117954
Chu kỳ quỹ đạo 1550.8877949
Độ bất thường trung bình 322.29239
Độ nghiêng quỹ đạo 4.68561
Kinh độ của điểm nút lên 117.19751
Acgumen của cận điểm 283.34177
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6607 Matsushima (1991 UL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1991 by K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6607 Matsushima
5684--6607-matsushima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)