User Tools

Site Tools


5685--6739-t-rend-la-gi

6739 Tärendö là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2121.8103003 ngày (5.81 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1993 ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên the village Tärendö in Sweden.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
5685--6739-t-rend-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)